שימוש מחודש במבנים נטושים ואזורים מיושנים

(RE-USE)

מגדלי הקרור - מבט בלילה
מגדלי הקרור בבתי הזיקוק בחיפה
מבט כללי - מרכז תרבות וספורט
מגדלי הקרור - חתך
מגדלי הקרור
Show More

שימוש מחדש והחייאה של מבנים היסטוריים ומבני תעשייה.

© 2016 by Yael Sivan-Geist. Proudly created with Wix.com