top of page

מתחם פודטק, בית אשר, קרית שמונה

שימור והקמת בניין חדש "רובע פודטק"- מרכז מחקר ותעסוקה בתחום המזון הרפואי והביוטכנולוגי, בית אשר, קרית שמונה. מבנה בשטח כ-3000 מ"ר.

מיקום: בית אשר, קרית שמונה.

מזמין: "יוזמה להתחדשות כלכלית"

סטאטוס: זכיה בתחרות לשימור בניין היסטורי, תוספת קומה ואגף.

 

התכנית:

  • שימור בנין אבן מנדטורי קיים ששימש כבי"ס בראשית המאה ה-20.

  • הוספת קומה לבניין הקיים לצורך משרדים וחללי עבודה לחממה בתחום טכנולגיות מזון.

  • תוספת של מבנה חדש בדופן הדרומית של המתחם.

  • יצירת כיכר מרכזית דו מפלסית שמתחברת למערך הכיכרות במרכז קריית שמונה ומייצרת חיבור בין שד' תל חי ומפלס הכיכרות באמצעות מדרגות אמפי בחזית הבניין ההיסטורי.

bottom of page