top of page

משרד "מתווה עירוני" מתמחה בתכנון אדריכלי של מגורים, מבני ציבור, מעבדות ותחנות רכבת | ניהול של פרויקטים עתירי שטח של מסחר ותעשייה | תכנון מתארי – הרחבת יישובים ותכנון שכונות | שימור המורשת הבנויה – מדיניות, סטטוטוריקה ותכנון | התחדשות עירונית | חידוש מרכזי מסחר עירוניים | שימוש מחודש במבני תעשייה. עבודת המשרד מתבצעת תוך שילוב היבטים כלכליים, סביבתיים וחברתיים במהלכים של תכנון ושיקום עירוני. למשרד ידע והיכרות עם היבטים שונים של המרחב העירוני בישראל: הבנה של המרחב העסקי העירוני, ורגישות להיבטים חברתיים וסביבתיים המובילים כיום את גישות התכנון העולמיות.

משרד "מתווה עירוני" הוקם בשנת 2012 כשותפות בין אדר' יעל סיון-גייסט וד"ר אדר' עינת קליש-רותם. המשרד ממשיך בפעילותו המקצועית בניהולה של יעל לאחר שעינת נבחרה לראשות העיר חיפה באוקטובר 2018.

בין לקוחות המשרד: משרד הבינוי והשיכון, מנהל התכנון, המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, יוזמה לאומית להתחדשות כלכלית, מועצה מקומית מע'אר, מועצה מקומית מג'דל שמס, צורית התחדשות עירונית וגורמים פרטיים.

אדר' יעל סיון-גייסט בעלת תואר ראשון בארכיטקטורה B.Arch ותואר שני בתכנון ערים ואזורים M.Sc  מהפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון. בעלת ותק משנת 1987 בעבודה במגזר הפרטי והציבורי, בתחומים שונים של אדריכלות, שימור, התחדשות עירונית ותכנון ערים.

מחקרים "נספחי בינוי ובקרת העיצוב האדריכלי של תכניות למגורים: תועלת לתכנון או עיכוב תהליכים" - מחקר למשרד השיכון, חוקרת ראשית רחל אלתרמן | "תפקיד השחקנים השונים  בתהליכי התחדשות עירונית: לב העיר בתל-אביב והדר הכרמל בחיפה" - מחקר תזה בטכניון.

פעילות ציבורית ממקימי קבוצת "מקס" (מתכננים, קהילה, סביבה) שהחלה לפעול ב-2007. קבוצה של אדריכלים ומתכננים העובדים עם הקהילה ובתוכה ביזום פרויקטים שמטרתם להוביל לשינוי פיסי וחברתי בשכונת הדר הכרמל בחיפה.

הוראה בטכניון – קורס היבטים חברתיים בתכנון עירוני, אולפן שכונתי | במכללת הגליל המערבי- קורס נאמני שימור (הוראה וייזום הקורס).

יעל סיון-גייסט

יעל סיון-גייסט 
אדריכלית ומתכננת ערים

לודמילה מקסימוב למדה לימודי הנדסאי עיצוב פנים במכללת "עמק הירדן", בשלוחה של אונברסיטת בר-אילן וסיימה את לימודיה בשנת 2000. מסיום הלימודים עובדת בתחום האדריכלות ועיצוב הפנים, השתתפה בתחרויות ופרויקטים אדריכליים מגוונים.  

לודמילה מקסימוב

לודמילה מקסימוב 

הנדסאית עיצוב פנים

אדר' צפנת הרמן בעלת תואר ראשון בארכיטקטורה B.Arch (2016) ותואר שני בתכנון ערים (2020) מהפק' לארכ' ובינוי ערים בטכניון. עם סיום לימודיה עסקה בתכנון מתארי, מסחר, לוגיסטיקה ומגורים. מתעניינת בכל קני המידה התכנוניים בדגש על תכנון עירוני.

צפנת הרמן

צפנת הרמן 
אדריכלית ומתכננת ערים 

bottom of page