החייאת מרכזים היסטוריים וחיזוק הכלכלה העירונית המקומית

שיקום מרחב העסקים הקטנים ושילובם בפרויקטי החיאת מרכזים עירוניים היסטוריים.

שימור בשילוב היבטים חברתיים ותרבותיים.

1/1

© 2016 by Yael Sivan-Geist. Proudly created with Wix.com