top of page

מרפאה קדמית, קרית שמונה

הקמת בניין חדש למרפאה קדמית, הכוללת מוקד רפואי, טיפת חלב, יחידת דימות ומרפאה של קופ"ח כללית. מבנה בשטח כ-1,200 מ"ר.

מיקום: רח' עין הזהב, קרית שמונה.

מזמין: עיריית קרית שמונה ו-JNF.

סטאטוס: הפרויקט בשלב ההיתר.

South-east facade-logo.jpg
North-east facade_logo.jpg
clinic-plan.jpg
bottom of page