top of page

מרפאה קדמית, קרית שמונה

הקמת בניין חדש למרפאה קדמית, הכוללת מוקד רפואי, טיפת חלב, יחידת דימות ומרפאה של קופ"ח כללית. מבנה בשטח כ-1,800 מ"ר.

מיקום: רח' עין הזהב, קרית שמונה.

מזמין: עיריית קרית שמונה ו-JNF.

סטאטוס: הפרויקט בשלבי ביצוע.

הדמית חוץ ממזרח קליניקה קרית שמונה
הדמית חוץ ממזרח קליניקה קרית שמונה 2
הדמית חוץ ממערב קליניקה קרית שמונה
תכניות מרפאה קדמית, קרית שמונה
bottom of page