top of page

מרכז לקולינריה בגליל, קיבוץ גונן

שימור, שיפוץ ותוספת בניין חדש לבי"ס לקולינריה בקיבוץ גונן. המבנים בשטח כ-2,400 מ"ר.

מיקום: חדר האוכל המקורי בקיבוץ גונן שנבנה ב-1969 ותוכנן ע"י אדר' דוד בסט. 

מזמין: JNF.

סטאטוס: בניין א' בשלבי ביצוע, בניין ב' בשלב ההיתר.

התכנית:

  • שימור, שיפוץ  למבנה חדר האוכל המקורי והסבתו לסדנאות קולינריה.

  • תוספת מבנה חדש למרכז מבקרים וסדנאות.

הדמיות: טוטם

 תכנית פיתוח מרכז קולינריה קיבוץ גונן
bottom of page