top of page

בניין קדמה קפה, נשר

הקמת בניין מסחרי חדש לקדמה קפה של כ-1,500 מ"ר.

מיקום: א.ת. נשר.

מזמין: ביליה את ביליה בע"מ.

סטאטוס: הפרויקט בשלב ההיתר.

התכנית:

  • מבנה מסחרי בן 4 קומות בעירוב שימושים של מסחר, תעסוקה ואחסנה. (מעבדות?) 

הדמיות פוטוריאליסטיות: שגב ירון Brand מיתוג ואדריכלות עסקית

איזו קדמה.JPG
איזו קדמה 2.JPG
תמונה1.png
תמונה4.png
תמונה2.png
תמונה3.png
bottom of page