top of page

בניין קדמה קפה, נשר

הקמת בניין מסחרי חדש לקדמה קפה של כ-1,500 מ"ר.

מיקום: א.ת. נשר.

מזמין: ביליה את ביליה בע"מ.

סטאטוס: הפרויקט בשלב ההיתר.

הדמיות פוטוריאליסטיות: שגב ירון Brand מיתוג ואדריכלות עסקית

הדמייה איזומטרית דרום-מערב, קדמה קפה, נשר
הדמייה איזומטרית דרום-מזרח, קדמה קפה, נשר
קדמה קפה הדמייה פוטוריאליסטית 1, שגב ירון
קדמה קפה הדמייה פוטוריאליסטית 2, שגב ירון
קדמה קפה הדמייה פוטוריאליסטית 3, שגב ירון
קדמה קפה הדמייה פוטוריאליסטית 4, שגב ירון
bottom of page