top of page

הצעה להסבת מבנה אחסנה למרכז עסקים ופנאי, יובלים

מזמין: ישוב קהילתי יובלים בגליל התחתון.

סטאטוס: זכיה בתחרות להסבת מבנה תעשיה למרכז עסקים ופנאי. התכנית טרם מומשה.

התכנית: הפיכת המתחם למרכז עסקים ופנאי.

שלב א' טיפול בבניין תעשייתי בשטח של כ-750 מ"ר ובגובה 5.5 מ'. מוצע לפרק גג קיים ולהגביהה את הבניין כך שיהיו בו 2 קומות בשטח של כ-1500 מ"ר. הבניין ישמש למסחר,  מרכז עסקי ובית קפה. שדרת עצים תנטע בסמוך למבנה ותאפשר פעילות חוץ ומרום לירידים.

בשלב ב' יוקמו מבנים נוספים למשרדים מרפאות וסדנאות.

במסגרת התחרות הצענו בניין בחיפוי פנלים, אך לבקשת היישוב הכנו הצעה צנועה יותר של טיפול בבניין בצבע בלבד.

 

יובלים3.jpg
יובלים 4.png
yov-mod_Nis landsc_new_Scene 5.jpg
yov-mod-new build-shetah-2_Scene 231.jpg
יובלים- הבניין הקיים.png
תמונה10.jpg
יובלים7.jpg
יובלים5.jpg
bottom of page