top of page

הצעה להסבת מבנה אחסנה למרכז עסקים ופנאי, ישוב יובלים

מזמין: ישוב קהילתי יובלים בגליל התחתון.

סטאטוס: זכיה בתחרות להסבת מבנה תעשיה למרכז עסקים ופנאי. התכנית טרם מומשה.

התכנית: הפיכת המתחם למרכז עסקים ופנאי.

שלב א' טיפול בבניין תעשייתי בשטח של כ-750 מ"ר ובגובה 5.5 מ'. מוצע לפרק גג קיים ולהגביהה את הבניין כך שיהיו בו 2 קומות בשטח של כ-1500 מ"ר. הבניין ישמש למסחר,  מרכז עסקי ובית קפה. שדרת עצים תנטע בסמוך למבנה ותאפשר פעילות חוץ ומרום לירידים.

בשלב ב' יוקמו מבנים נוספים למשרדים מרפאות וסדנאות.

במסגרת התחרות הצענו בניין בחיפוי פנלים, אך לבקשת היישוב הכנו הצעה צנועה יותר של טיפול בבניין בצבע בלבד.

 

הדמיית הצעה, ישוב יובלים
הדמיה/סכימה, הצעה לישוב יובלים
הדמיית הצעה 2, ישוב יובלים
הדמיית הצעה 3, ישוב יובלים
דף מידע מבנה לחידוש ושימוש מחדש
הדמיית הצעה 4, ישוב יובלים
הדמיית הצעה 5, ישוב יובלים
הדמיית הצעה 6, ישוב יובלים
bottom of page