top of page

תכנון מתארי במג'דל שמס

מיקום: שכונה חדשה במג'דל שמס.

השכונה נמצאת מערבית ליישוב, מעבר לכביש 98, בשטח המועצה האזורית גולן.

סטאטוס- התכנית אושרה.

 

טופוגרפיה ותוואי שטח: אזור השכונה נמצא סמוך לערוץ נחל חזורי על מדרון החרמון. השיפועים באזור הם בין 10%-40%.

 

הרעיון התכנוני:

  • תכנון שדרה מסחרית מרכזית בשיפוע מתון יחסית.

  • תכנון מערך רחובות ומשעולים ירוקים בשיפועים שיאפשרו הליכה ברגל.

  • ערוב שימושים של מגורים, מסחר, תעסוקה ותיירות.

  • פיזור מוסדות ציבור ושטחים פתוחים למתן שירות מיטבי קרוב לבית.

  • התאמת הרחובות והבינוי לטופוגרפיה כדי לחסוך בחפירה ומילוי.

 

התכנון המוצע: שדרה מרכזית היורדת בשיפוע מתון דרך רחוב מסחרי, פארק מרכזי יישובי ורחוב מסחרי מתון עד לאזור תיירות הנשקף לעין קיניא.

תמהיל של פתרונות דיור במגרשים בשטח של 660 ועד מגרשים של 800 מ"ר.

האתגר– ליצר שכונה להולכי רגל ע"י יצירת מערך שבילים להולכי רגל ברחובות ובמשעולים בטופוגרפיה שבה הפרשים של כ-100 מ' בין הנקודה הנמוכה לגבוהה.
 

נתונים כמותיים:

מזמין– מועצה מקומית מג'דל שמס

שטח התכנית-  370 דונם, מתוכם 80 ד' שמורה המתחברת לשמורת הר חרמון ממערב.

שימושים– מגורים (מעל 700 יח"ד), מוסדות ציבור שכונתיים וישוביים, מסחר, תעסוקה, תיירות ושצ"פים.

צפיפות נטו– 7.75 יח"ד לדונם

צפיפות ברוטו– 1.9 יח"ד לדונם

 

הדמיות- אולג מ-3Dstudios (*לפני גריעת אזור הגבעה ממערב לטובת שמורת טבע)

bottom of page