תכנון מתארי: תכניות מתאר ותכניות בינוי

תכנון מתארי כולל- תכניות מתאר לפיתוח והרחבת ישובים, וכן תכנון מארג הבינוי, תמהיל הדיור והקונטקסט העירוני

תכנית שעב שכונה דרומית
תכנית להרחבת קיבוץ מירב
הרחבת שכונה מנסורה במע'אר
תכנית שכונת ניו-מג'דל במג'דל שמס
תכנית להרחבת מושב אליקים
תכנית לשכונת חיילים משוחררים בפקיעין
תכנית שכונה ירכא
עין התכלת, נתניה
עין דור, נשר
Show More

© 2016 by Yael Sivan-Geist. Proudly created with Wix.com