top of page
לוגו נהריה

נהריה בצבעי הגעתון- תחרות לתכנון שדרות הגעתון, נהריה

הצעה לתכנון מחדש של מרחב נחל הגעתון, מהכניסה לנהריה ועד לשפך הים, במסגרת פומבית דו שלבית לתכנון מרחב נחל געתון בנהריה, המתמקדת בראייה הוליסטית של אגן נחל געתון ובקשר בין הנחל לעיר, יולי 2022. 

הצוות:
אדריכלות ובינוי- מתווה עירוני, אדר' יעל סיון גייסט, אדר' צפנת הרמן ולודמילה מקסימוב

נוף- רם אייזנברג עיצוב סביבה, אדר' נוף רם אייזנברג, אדר' נוף יונתן חבצלת, אדר' נוי הר-חן

הידרולוגיה- Rainsource, ראובן ארביב ואורי שפר
תנ
ועה- פאדיה את שריף מהנדסים ויועצים בע"מ, אינג' פאדיה קראקרה זועבי

הדמיית מבט ברחוב הגעתון
הדמיית כניסה לשדרות הגעתון מצפון
חתך איזומטרי בשדרות הגעתון
גליון 3 תחרות נהריה
גליון 2 תחרות נהריה
גליון 1 תחרות נהריה
bottom of page