top of page

חידוש שכונות ומבני מגורים מיושנים

התחדשות מגורים באמצעות תמ"א 38 ופינוי בינוי בראיה חברתית, כלכלית וסביבתית.

bottom of page