top of page

מגורים בקיבוץ מירב - שלב א'

מיקום: קיבוץ מירב בגלבוע.

טופוגרפיה: מדרון בשיפוע של כ-30% בקרבת מרכז הקיבוץ.

התכנית: תכנון וביצוע שכונה מרקמית של דיור בר-השגה.

מתחם לשכונה קיבוצית במירב שבה 34 יח"ד ב14 מבנים. הצפיפות היא כ5 יח"ד לדונם.

הדירות, בגודל של 100-125 מ"ר מתוכננות בבניינים של 2 דירות ו3 דירות. הכניסות פרטיות דרך משעולי מדרגות משותפים.

לכל דירה מרפסת ו/או גינה קטנה.

הבניה המשותפת אפשרה הוזלה של עלויות הבניה.

נתונים כמותיים:

מזמין– קיבוץ מירב

סטאטוס– תכנית הבינוי אושרה, נבנו 8 יח"ד ראשונות.

koll- flats_edited_edited.jpg
koll-kott- opt b_edited.jpg
model 27Nov-1c.jpg
20181126_115645.jpg
20181126_114959.jpg
20181126_120235.jpg
bottom of page