top of page

מגורים בקיבוץ מירב - שלב א'

מיקום: קיבוץ מירב בגלבוע.

טופוגרפיה: מדרון בשיפוע של כ-30% בקרבת מרכז הקיבוץ.

התכנית: תכנון וביצוע שכונה מרקמית של דיור בר-השגה.

מתחם לשכונה קיבוצית במירב שבה 34 יח"ד ב14 מבנים. הצפיפות היא כ5 יח"ד לדונם.

הדירות, בגודל של 100-125 מ"ר מתוכננות בבניינים של 2 דירות ו3 דירות. הכניסות פרטיות דרך משעולי מדרגות משותפים.

לכל דירה מרפסת ו/או גינה קטנה.

הבניה המשותפת אפשרה הוזלה של עלויות הבניה.

נתונים כמותיים:

מזמין– קיבוץ מירב

סטאטוס– תכנית הבינוי אושרה, נבנו 8 יח"ד ראשונות.

bottom of page