top of page

תמ"א 38 ברוממה הישנה, חיפה

הדמייה מהרחוב צלפים 22-24

מיקום: שני מבני מגורים סמוכים ברח' צלפים בחיפה.

התכנית:

  • חיזוק נגד רעידות אדמה והרחבה לפי תמ"א 38.

  • בכל בניין יש 6 דירות  ב3 קומות מעל קומת עמודים. כל דירה קיימת מקבלת תוספת של 25 מ"ר (כולל ממ"ד) ומרפסת.

  • בבניין אחד נוספות 4 דירות, שתי העליונות פנטהאוזים, בבניין השני נוספות 5 דירות.

  • התכנון מציע שביל גישה לחניה בחזית האחורית, שבה מתוכננת חניה לכלל הדירות. 

טופוגרפיה: 2 מגרשים סמוכים נמוכים מהרחוב על מדרון בשיפוע של כ-30%.

נתונים כמותיים:

מזמין– צורית התחדשות עירונית

סטאטוס– היתר בניה-עבר ועדה, בשלב מילוי תנאים.

 

הדמייה חזית אחורית, צלפפים 22-24
bottom of page