top of page

תמ"א 38 ברוממה הישנה, חיפה

תכנון תמ"א 38 בשני בניינים סמוכים. התכנון כולל תוספת של 9 דירות וכן חניון משותף לשני הבניינים.

הדמייה צלפים 22-24
הדמיית חזית אחורית צלפים 22-24
חלופה הצלפים ממזרח
הדמיית חלופה צלפים
bottom of page