הצעה לפינוי בינוי בעין דור, נשר

הצעה ראשונית לתכנית פינוי בינוי בשכונת עין דור בנשר