שוק השמונה- תחרות לתכנון השוק העירוני בקרית שמונה

הצעה מס' 001

הפיכת אזור השוק העירוני למרכז קולינרי הכולל שוק, חנויות ועסקים בתחום המזון ומכון לחקלאות עירונית וקיימות יחזק את החזון המוצע לעיר וישתלב בתכניות להתחדשות מרכז העיר הכוללות ציפוף וניצול טוב יותר של הקרקע, תוך עידוד ערוב שימושים. יצירת רשת של "שדות חקלאיים" (הנשענים על רשת הכיכרות והשצ"פים ברחבי מרכז העיר) יעצימו את קריית שמונה כעיר בת קיימא.

שוקשמונה.png
גליון1.JPG
גליון2.JPG