תכנון מתארי במע'אר

מיקום: צמוד לשכונת מנסורה במע'אר מדרום.

 

טופוגרפיה ותוואי שטח: אזור השכונה נמצא נמוך משכונת מנסורה, השיפועים באזור הם בין 10-40%, בצד המערבי של השכונה ערוץ נחל המהווה ערוץ ניקוז.

 

הרעיון התכנוני:

  • רחוב מרכזי העובר בגשר מעל הואדי אזור זה מתוכנן כאזור מסחרי. 

  • תכנון מערך רחובות ומשעולים ירוקים בשיפועים שיאפשרו הליכה ברגל.

  • פיזור מוסדות ציבור ושטחים פתוחים למתן שירות מיטבי קרוב לבית.

  • רחובות המלווים את קווי הגובה כדי לחסוך בחפירה ומילוי.

  • חיבור השכונה לשכונה הוותיקה ברחובות ומשעולים להולכי רגל וחיבור לשכונה החדשה הדרומית שבתכנון.

 

נתונים כמותיים:

מזמין– מועצה מקומית מע'אר.

סטאטוס– התכנית לקראת הגשה למוסדות התכנון.

שטח התכנית-  265 דונם, מתוכם 50 דונם קרקע פרטית.

שימושים– 650 יח"ד, מוסדות ציבור שכונתיים, מסחר, תעסוקה, שצ"פ. 

צפיפות נטו– 5.3 יח"ד לדונם

צפיפות ברוטו– 2.45 יח"ד לדונם

תכנית מתאר מע'אר8.png
מרר טיפוסים.png
מרר חתך.png
תמונה1 מעאר.png