תכנון מתארי בירכא

תכנית ג/20237, ירכא שכונה מערבית.

תוספת של כ-500 יחידות דיור. 

תכנית מאושרת משנת 2014.

מזמין: משרד השיכון, מחוז חיפה.

תכנית מתאר ירכא 12.png

© 2016 by Yael Sivan-Geist. Proudly created with Wix.com