top of page

תמ"א 38- הצעה לחיזוק ותוספת יחידות דיור בשושנת הכרמל, חיפה

הדמייה חלופה שושנת הכרמל
הדמייה חלופה במרקם הקיים, שושנת הכרמל
bottom of page