top of page

מסמכי מדיניות, אלעד

מנהל התכנון פרסם קול קורא במטרה לגיבוש מדיניות להתחדשות עירונית במתחמים מגוונים, שיחוללו שינוי בסביבתן תוך הגדלת הוודאות התכנונית.
במסגרת הפרסום קיבל משרדנו את המנדט להכנת מסמכי מדיניות לעיר, תוך שקלול מאפייניה המיוחדים של העיר.

מטרת העל שנקבעה היא התאמת המרחב הציבורי ומערך התנועה בעיר אלעד לצרכי היום יום של כלל תושבי העיר. 

קאבר.JPG
bottom of page