תכנון מתחם ברונשטיין, ירוחם

הצעה לתכנון לב העיר ירוחם במסגרת תחרות של "התאחדות האדריכלים ובוני ערים בישראל" ומועצה מקומית ירוחם, ינואר 2020

Street Z_.jpg
shuk.jpg
Beit aham sky.jpg